Суть та види споживчих кредитів

У банках ринкових країн набув широкого розвитку споживчий кредит, який прискорює реалізацію товарів широкого вжитку і побутових послуг, збільшує платоспроможний попит населення, підвищує його життєвий рівень.
Суб»»єктами кредитування є фізичні особи. У ролі кредиторів виступають банки, ощадні каси й асоціації, ломбарди, кредитні спілки, підприємства й організації. Між банками і населенням може існувати посередник, наприклад, торговельна організація.
Об»»єкти споживчого кредитування – це витрати, пов»»язані із задоволенням потреб населення для купівлі товарів в особисту власність, а також витрати інвестиційного характеру на будівництво і підтримку нерухомості.
Грошові споживчі кредити за термінами погашення класифікуються на:
– кредити на виплат;
– револьверні (відновлювальні) кредити;
– кредити одноразового погашення.
Кредити на будівництво житла виділені в окрему категорію і мають назву іпотечних кредитів, надаються вони під заставу нерухомості.
Кредит на виплат платежу передбачає погашення його і процентів за ним щомісяця рівними частинами. Терміни погашення таких кредитів — від двох до п»»яти років, суми кредиту залежать від об»»єкта кредитування, кредити надаються під забезпечення гарантів.
У країнах Західної Європи і США кредити на виплат поділяються на прямі і непрямі банківські споживчі кредити. При прямому кредитуванні укладається договір між банком і позичальником. При непрямому — посередник має договір з банком, одержує кредит від банку та передає його споживачеві.
У групу револьверних кредитів включають кредити, надані позичальником за єдиним активно-пасивним поточним рахунком у вигляді овердрафту чи кредитною карткою. Надання овердрафту здійснюється під забезпечення ощадним вкладом чи цінними паперами або без забезпечення шляхом видачі чекової книжки. Доходи за цей кредит банки отримують із процентів, що стягуються з торговельних підприємств за оплату торговельних рахунків, процентної суми за кредит і плати за картку.
Третя група кредитів — кредити одноразового погашення характерні тим, що погашення боргу і процентів за ним здійснюється одночасно. Ці кредити називаються бриджинг-позики.
Крім вказаних кредитів, індивідуальним позичальникам надають також обліковий короткостроковий кредит (дисконт векселя), кредит з індивідуальними умовами для придбання дорогих товарів, навчання дітей, персональні позики студентам тощо.
Банкам України доцільно використовувати досвід зарубіжних країн для здійснення споживчого кредитування.

Комментировать