Матеріали до написання диплому Банківська справа

 Підручники та матеріали з Банківської справи

Банківська статистика: Навч.посібник.А.В.Головач,В.Б.Захожай,Н.А.Головач

Скачати

ЗМІСТ

  

Вступ.................................. 3

Типова програма........................... 4

 

Зміст програми............................ 5

Навчально-методичне забезпечення дисципліни....... 8

Тема 1. Предмет, метод і завдання банківської
статистики......................... 8
Тема 2. Статистика ресурсів комерційних банків........ 9
Тема 3. Статистика використання ресурсів банків....... 26
Тема 4. Статистика доходів і витрат банку........... 52
Тема 5. Статистика прибутку комерційного банку....... 76
Тема 6. Статистика ефективності банківської діяльності... 97

Завдання для блочно-модульного контролю......... 122

Варіанти контрольних робіт і рекомендації щодо
їх виконання для студентів заочної форми навчання... 127

Самостійна робота студентів.................. 152

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.... 155

Список рекомендованої літератури.............. 159

 

        Кредитка                        

 

Яндекс.Метрика

 


vlynko.com