Матеріали до написання диплому Банківська справа

 Підручники та матеріали з Банківської справи

Банківський нагляд,Раєвський К.Є.,Конопатська Л.В.,Домрачев В.М.

Скачати

ЗМІСТ

Вступ.................................. 3
1. Програма курсу........................... 4
2. Тематичний план дисципліни................... 8
3. Термінологічний словник ключових категорій курсу...... 9
4. Типова програма курсу «Банківський нагляд»......... 32
Тема 1. Організація системи банківського регулювання
та нагляду.......................... 32
Тема 2. Створення і реєстрація банків в Україні.......... 37
Тема 3. Ліцензування банківської діяльності............ 41
Тема 4. Установлення Національним банком обов’язкових економічних нормативів та контроль за їх дотриманням комерційним банкам .................... 43
Тема 5. Інспектування банків і встановлення
узагальнювальної оцінки їх діяльності........... 60
Тема 6. Застосування заходів впливу до банків
за порушення ними банківського законодавства
та нормативних актів НБУ................. 75
5. Практичні завдання до вивчення курсу
«Банківський нагляд»
....................... 87
6. Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни
«Банківський нагляд»
...................... 166
7. Список літератури........................ 171

Кредитка  

 

Яндекс.Метрика

 


vlynko.com