Матеріали до написання диплому Банківська справа

 Підручники та матеріали з Банківської справи

Банківські операції,Шевченко Р.І.

Скачати

ЗМІСТ
1. Вступ.............................................. 3
1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі......... 3
1.2. Програма курсу....................................... 3
Тема 1. Створення комерційного банку....................... 3
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку............... 3
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку.................... 4
Тема 4. Кредитні операції банку............................ 4
Тема 5. Операції банку з цінними паперами.................... 5
Тема 6. Банківські інвестиції............................... 5
Тема 7. Операції банку в іноземній валюті..................... 5
Тема 8. Нетрадиційні банківські операції...................... 5
2. Тематичний план дисципліни......................... 6
2.1. Розподіл навчального часу за темами........................ 6
2.2. Зміст тем курсу....................................... 6
Тема 1. Створення комерційного банку....................... 6
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку.............. 22
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку................... 33
Тема 4. Кредитні операції банку........................... 49
Тема 5. Операції банку з цінними паперами................... 95
Тема 6. Банківські інвестиції............................. 107
Тема 7. Операції банку в іноземній валюті.................... 111
Тема 8. Нетрадиційні банківські операції..................... 121
3. Самостійна робота студентів........................ 130
3.1. Завдання для засвоєння лекційного курсу по відповідних темах..... 130
Тема 1. Створення комерційного банку..................... 130
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку............. 132
Тема 3. Розрахунково-касові операції банку.................. 134
Тема 4. Кредитні операції банку........................... 138
Тема 5. Операції банку з цінними паперами.................. 147
Тема 6. Банківські інвестиції............................. 148
Тема 7. Операції банку в іноземній валюті.................... 149
Тема 8. Нетрадиційні банківські операції..................... 152
3.2. Запитання для підготовки до іспиту........................ 153
4. Список літератури................................. 156

Кредитка  

                   

Яндекс.Метрика

 


vlynko.com