Матеріали до написання диплому Банківська справа

 Підручники та матеріали з Банківської справи

Аналіз банківської справи:Навч.посібник,А.М.Герасимович,О.І.Самсонова.

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку........................................
Тема 3. Аналіз зобов’язань банку..................................................
Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку........................
Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку......................................
Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами........................
Тема 7. Аналіз валютних операцій банку.......................................
Тема 8. Аналіз доходів і витрат банку...........................................
Тема 9. Аналіз прибутку і рентабельності банку...........................
Тема 10. Аналіз ліквідності банку..................................................
Тема 11. Аналіз і оцінка фінансового стану банку..........................
12. Тести........................................................................................
13. Задачі до екзаменаційних білетів.............................................

Додатки.........................................................................................
№1. Баланс комерційного банку «Вимпел»....................................
№2. Баланс комерційного банку «Зв’язок»....................................
№3. Звіт про прибутки і збитки комерційного банку.......................

Література.....................................................................................

Кредитка  

                      

Яндекс.Метрика

 


vlynko.com