Записи с меткой ресурси банку

Загальна характеристика основних методів управління кредитними ресурсами банківських установ

Теоретичні засади кредитних відносин в Україні, форми і види кредитів, принципи та умови банківського кредитування визначаються відповідними нормативними актами: Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 02.08.2014 р. № 2121-14; Законом України «Про заставу» від 11.08.2013р. №2654-12 Положенням про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій: Постанова НБУ № 275 від 17.07.2001 р. […]

Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банківських установ

На сьогодні не існує однозначного визначення поняття «ресурси банку». Чимало вчених у своїх дослідженнях дотримуються традиційної точки зору на ці питання, трактуючи поняття ресурсів банку, як власних коштів банку, а поняття капіталу банку, як сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні банку, тобто власні, залучені та позичені. Отже, ресурси комерційного банку – це сукупність коштів, які […]

Формування кредитних ресурсів банківських установ

Банківська система сьогодні є однією з найважливіших та невід’ємних структур ринкової економіки. Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів. Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію […]