Материалы к написанию диплома Банковское дело

Кредитка  

Учебники по предмету Банковское дело

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

Скачать

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з курсу “Ситуаційне моделювання банківської діяльності”Укладач:А.В. Нікітін,

Скачать

Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти

Скачать

Збірник виробничих ситуацій з навч.дисципліни «Банківські операції»/А.М.Мороз.

Скачать

Банківська статистика: Навч.посібник.А.В.Головач,В.Б.Захожай,Н.А.Головач

Скачать

Банківський нагляд,Раєвський К.Є.,Конопатська Л.В.,Домрачев В.М.

Скачать

Банківські операції: Підручник/А.М.Мороз,М.І.Савлук,М.Ф.Пуховкіна

Скачать

Банківські операції: Підручник.—2-ге вид.,А.М.Мороз, М.І.Савлук,М.Ф.Пуховкіна.
Банківські операції,Шевченко Р.І.

Скачать

Безпека банківської діяльності:Навч.посібник,Зубок М.І.
Аналіз банківської справи:Навч.посібник,А.М.Герасимович,О.І.Самсонова.
Костерина Т.М. Банковское дело / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. 2002.

                               Учебники по анализу Банковской деятельности

м. д. БІЛИК, О. В. ПАВЛОВСЬКА, Н. М. ПРИТУЛЯК, Н. Ю. НЕВМЕРЖИЦЬКА Фінансовий аналіз. Навчальний посібник

Скачать

М.І.Ковальчук

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ АПК

Скачать

Г.В.Савицкая Экономический анализ

Скачать

По учебнику

Г.В.Савицкая Экономический анализ вопросы и ответы

Скачать

Г. В. Толкач АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Скачать

О.В. Грищенко
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Скачать

К. В. Ізмайлова
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Скачать

Б. М. Литвин, М. В. Стельмах

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Скачать

Готовые дипломы, курсовые, рефераты на любую тему 

   Учебники на заказ

Еще учебники :

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства.

Скачать

Тематическая библиотека учебников МАУП

Серия «Маркетинг». 46 учебников

Скачать

Тематическая библиотека учебников МАУП
Серия „Менеджмент ЗЕД”. 33 учебника

Скачать

Тематическая библиотека учебников МАУП                                              

Серия „Менеджмент организаций” . 49 учебников

Скачать

Тематическая библиотека учебников МАУП
Серия „Политология”. 20 учебников

Скачать

Тематическая библиотека учебников МАУП

Серия „Социология”. 33 учебника

Скачать

 

Тематическая библиотека учебников МАУП

Серия „Психология” . 27 учебников

Скачать

Также Бесплатные Книги по заработку в Интернете

 

Яндекс.Метрика

 

 


vlynko.com