Банківська справа

Банки є центром фінансової системи. Стійкість фінансової системи - найважливіша умова розвитку економіки. Для країни досягнення сучасного світового рівня організації банківської справи має першорядне значення. Процес ринкових перетворень почався саме з реформування банківської системи і до цього часу в цьому напрямку досягнуті визначені позитивні результати.

Банк (італ. ваnсо - лава) - особливий кредитний інститут, що спеціалізується на акумулюванні коштів і розміщенні їх від свого імені з метою отримання прибутку.
Основне призначення банку - посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників і в платежах. У результаті вільні грошові кошти перетворюються в позичковий капітал, що приносить відсоток.
Виходячи із сутності банківської діяльності, виділимо наступні
 функції банків:
• залучення (акумуляція) коштів і перетворення їх у  позичковий капітал;
• стимулювання нагромаджень у народному господарстві;
• посередництво в кредиті;

Кредитка
• посередництво в платежах;
• створення кредитних засобів обігу;
• посередництво на фондовому ринку (в операціях цінними паперами);
• надання консультаційних, інформаційних і ін. послуг.

Банківські Послуги
Які Ви Можете Замовити On-line прямо зараз:

(потрібно вибрати послугу, ввести своє ім'я та телефон, Вам перезвонять представники Приватбанка)

 

В Украине:

Кредитка

Имя:

Телефон:

 

Мгновенная карта

Имя:

Телефон:

 

Мини Кредитка

Имя:

Телефон:

 

Карта Юниора

Имя:

Телефон:

 

Стать Агентом Приватбанка

Имя:

Телефон:

 

Программа Бонус +

Имя:

Телефон:

 

Пенсионная карта

Имя:

Телефон:

 

PeopleNet

Имя:

Телефон:

 

Дебетные карты

Имя:

Телефон:

 

Социальные карты

Имя:

Телефон:

 

Карта Голд

Имя:

Телефон:

 

Срочные денежные переводы

Имя:

Телефон:

 

Зарплатный проект

Имя:

Телефон:

 

Авто в кредит

Имя:

Телефон:

 

Банковский счет предприятия

Имя:

Телефон:

 

PrivatAssistance

Имя:

Телефон:

 

Эквайринг

Имя:

Телефон:

 

Страхование

Имя:

Телефон:

 

Платежи населения

Имя:

Телефон:

 

Регулярные платежи

Имя:

Телефон:

 

Море возможностей

Имя:

Телефон:

 

 

В России:

Кредитка

Имя:

Телефон:

 

Мгновенная карта

Имя:

Телефон:

 

Мини Кредитка

Имя:

Телефон:

 

Карта Юниора

Имя:

Телефон:

 

Стать Агентом Приватбанка

Имя:

Телефон:

 

Интернет Карта

Имя:

Телефон:

 

Пенсионная карта

Имя:

Телефон:

 

 

Дебетные карты

Имя:

Телефон:

 

Социальные карты

Имя:

Телефон:

 

Банковский счет предприятия

Имя:

Телефон:

 

 

Платежи населения

Имя:

Телефон:

 

 

Море возможностей

Имя:

Телефон:

 

 
 

Банки не просто формують власні ресурси, вони забезпечують внутрішнє нагромадження коштів для розвитку економіки країни. Стимули до заощадження вільних коштів населення і нагромадженню капіталу забезпечуються гнучкою депозитною політикою банку при наявності сприятливої макроекономічної ситуації в країні.

За секторами ринку, на яких функціонують банківські установи, всі банки можна поділити на:
— міжнародні, що створюються за участі іноземного капіталу і можуть мати свої філії за кордоном,
— міжрегіональні, які мають розгалужену мережу своїх філій та відділень по території країни,
— регіональні, що обслуговують, як правило, клієнтів одного регіону (міста, району, області).
Більшість комерційних банків, що функціонують на банківському ринку України, є регіональними. Причому значна частина таких банків сконцентрована в Києві та Київській області, а також у містах, які традиційно вважаються індустріально розвиненими (Дніпропетровськ, Харків, Донецьк).
Залежно від діапазону операцій, що їх виконують комерційні банки, розрізняють:
— універсальні банки, які виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги своїм клієнтам,
спеціалізовані банки, що у своїй діяльності орієнтуються на:
а) обслуговування певної категорії клієнтів — банки з клієнтською спеціалізацією; б) обслуговування переважно юридичних та фізичних осіб у межах певної галузі — банки з галузевою спеціалізацією; в) надання невеликого кола послуг для більшості своїх клієнтів — банки із функціональною спеціалізацією.
Найяскравіше виражена функціональна спеціалізація, оскільки вона принципово впливає на характер діяльності банку, визначає особливості формування активів і пасивів, побудову балансу банку, а також специфіку роботи з клієнтурою.
За функціональною спеціалізацією розрізняють банки інвестиційні, інноваційні, ощадні, іпотечні, облікові, депозитні. Інвестиційні та інноваційні банки акумулюють тимчасово вільні грошові кошти на тривалі строки (в тому числі шляхом облігаційних позик) і надають довгострокові кредити. Ощадні банки спеціалізуються на кредитуванні населення за рахунок залучення невеликих за розмірами строкових депозитів. Іпотечні банки здійснюють кредитні операції на тривалий строк, здебільшого під заставу нерухомості. Значна частка їхніх пасивів формується за рахунок власного капіталу і капіталу, мобілізованого шляхом випуску іпотечних облігацій. Облікові і депозитні банки історично спеціалізуються на здійсненні короткострокових депозитних і кредитних операцій. Тому в них серед активних операцій переважають кредитні та облікові операції з комерційними векселями, а серед пасивних — операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити до запитання.

 

 

 

Яндекс.Метрика

 


 

 


Кредитка

vlynko.com