Кредитка  

Тематична бібліотека електронних видань МАУП

Серія «Маркетинг»

 1.

Бухгалтерський облік в галузях економіки

© Захожай В.Б. та ін.

2005 р.

967 с.

 2.

Гроші та кредит

© Пахомов В.І., Стрільчук Л.В.

2004 р.

56 с.

 3.

Економетрія

© Лещинський О.Л. та ін.

2003 р.

208 с.

 4.

Економіка праці

© Калина А.В.

2004 р.

269 с.

 5.

Інвестознавство

© Федоренко В.Г.

2004 р.

478 с.

 6.

Інвестування

© Щукін Б.М.

2004 р.

216 с.

 7.

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві

© Бебик В.М.

2005 р.

438 с.

 8.

Інфраструктура товарного ринку

© Шканова О.М.

2004 р.

178 с.

 9.

Історія економічних вчень

© Нестеренко О.П.

2002 р.

128 с.

 10.

Макроекономіка

© Малиш Н.А.

2004 р.

182 с.

 11.

Маркетинг

© Примак Т.О.

2004 р.

227 с.

 12.

Маркетингова політика комунікацій

© Норіцина Н.І.

2003 р.

120 с.

 13.

Маркетингова товарна політика

© Шканова О.М.

2003 р.

160 с.

 14.

Маркетинговий менеджмент

© Куценко В.М.

2003 р.

184 с.

 15.

Маркетинговое планирование

© Овечкина Е.А.

2002 р.

261 с.

 16.

Международный менеджмент

© Родченко В.В.

2002 р.

238 с.

 17.

Микроэкономика

© Тигова Т.Н.

2003 р.

66 с.

 18.

Міжнародна економіка

© Дахно І.І., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

215 с.

 19.

Міжнародна торгівля (підручник)

© Дахно І.І.

2003 р.

293 с.

 20.

Міжнародне економічне право

© Дахно І.І.

2003 р.

160 с.

 21.

Моделювання економічних процесів ринкової економіки

© Малиш Н.А.

2004 р.

120 с.

 22.

Организация труда

© Подоровская М.М.

2004 р.

112 с.

 23.

Основи управління персоналом

© Храмов В.О., Бовтрук А.П.

2001 р.

112 с.

 24.

Податкові системи зарубіжних країн

© Литвиненко Я.В., Якушик І.Д.

2004 р.

206 с.

 25.

Політична економія

© Оганян Г.А.

2003 р.

520 с.

 26.

Промисловий маркетинг

© Святненко В.Ю.

2001 р.

263 с.

 27.

Реклама і рекламна діяльність

© Обритько Б.А.

2002 р.

240 с.

 28.

Рекламный менеджмент

© Обрытько Б.А.

2000 р.

119 с.

 29.

Современный менеджмент

© Сладкевич В.П., Чернявский А.Д.

2003 р.

152 с.

 30.

Современный экономический анализ и прогнозирование

© Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А.

2004 р.

416 с.

 31.

Страховий та інвестиційний менеджмент

© Федоренко В.Г. та ін.

2002 р.

341 с.

 32.

Теория и практика управления персоналом

© Щёкин Г.В.

2003 р.

278 с.

 33.

Теория систем и системный анализ

© Сурмин Ю.П.

2003 р.

364 с.

 34.

Теорія бухгалтерського обліку

© Васюта-Беркут О.І. та ін.

2003 р.

174 с.

 35.

Товарно-инновационная политика предприятия

© Гринев В.Ф.

2004 р.

160 с.

 36.

Товароведение (ч.1)

© Болотников А.А.

2001 р.

216 с.

 37.

Товароведение (ч.2)

© Болотников А.А.

2002 р.

144 с.

 38.

Трудове право України (ч.1)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

128 с.

 39.

Трудове право України (ч.2)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

136 с.

 40.

Трудове право України (ч.3)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

103 с.

 41.

Трудове право України (ч.4)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

148 с.

 42.

Управление бизнесом

© Щёкин Г.В.

2004 р.

231 с.

 43.

Фінанси

© Грідчіна М.В.

2004 р.

306 с.

 44.

Фінанси підприємств

© Філімоненков О.С.

2004 р.

328 с.

 45.

Фінансове право

© Зюнькін А.Г.

2003 р.

160 с.

 46.

Экономика предприятия

© Устенко О.Л.

2000 р.

44 с.

 

Скачати одним архівом

 

 

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства