Кредитка  

Тематична бібліотека електронних видань МАУП

Серія „Менеджмент ЗЕД”

 

1.      

Аналіз інвестиційних проектів

© Щукін Б.М.

2002 р.

127 с.

2.      

Гроші та кредит

© Пахомов В.І., Стрільчук Л.В.

2004 р.

56 с.

3.      

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

© Іванов В.М., Софіщенко І.Я.

2001 р.

229 с.

4.      

Економетрія

© Лещинський О.Л. та ін.

2003 р.

208 с.

5.      

Економіка праці

© Калина А.В.

2004 р.

269 с.

6.      

Зовнішньоекономічна політика

© Храмов В. О., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

264 с.

7.      

Інвестознавство

© Федоренко В.Г.

2004 р.

478 с.

8.      

Інвестування

© Щукін Б.М.

2004 р.

216 с.

9.      

Іноземне інвестування економіки України

© Федоренко В.Г.

2004 р.

272 с.

10.   

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві

© Бебик В.М.

2005 р.

438 с.

11.   

Корпоративні фінанси

© Грідчіна М.В.

2002 р.

232 с.

12.   

Макроекономіка

© Малиш Н.А.

2004 р.

182 с.

13.   

Международный менеджмент

© Родченко В.В.

2002 р.

238 с.

14.   

Межнародные валютно-кредитные отношения

© Золотов А.Ф.

2001 р.

108 с.

15.   

Микроэкономика

© Тигова Т.Н.

2003 р.

66 с.

16.   

Міжнародна економіка

© Дахно І.І., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

215 с.

17.   

Міжнародна торгівля (підручник)

© Дахно І.І.

2003 р.

293 с.

18.   

Міжнародне економічне право

© Дахно І.І.

2003 р.

160 с.

19.   

Міжнародне право

© Мацко А.С.

2003 р.

213 с.

20.   

Міжнародне приватне право

© Дахно І.І.

2004 р.

312 с.

21.   

Міжнародне приватне право

© Юлдашев О.X.

2004 р.

572 с.

22.   

Организация производства

© Курочкин А.С.

2001 р.

216 с.

23.   

Основи управління персоналом

© Храмов В.О., Бовтрук А.П.

2001 р.

112 с.

24.   

Патентование и лицензирование

© Дахно И.И.

2004 р.

214 с.

25.   

Податкові системи зарубіжних країн

© Литвиненко Я.В., Якушик І.Д.

2004 р.

206 с.

26.   

Страховий та інвестиційний менеджмент

© Федоренко В.Г. та ін.

2002 р.

341 с.

27.   

Теория и практика самоменеджмента

© Лукашевич Н.П.

2002 р.

360 с.

28.   

Теория систем и системный анализ

© Сурмин Ю.П.

2003 р.

364 с.

29.   

Управление бизнесом

© Щёкин Г.В.

2004 р.

231 с.

30.   

Управление международным сотрудничеством

© Гаевская О.Б.

1999 р.

162 с.

31.   

Фінанси

© Грідчіна М.В.

2004 р.

306 с.

32.   

Фінанси підприємств

© Філімоненков О.С.

2004 р.

328 с.

33.   

Економіка підприємства

© Макаровська Т.П., Бондар Н.М.

2003 р.

299 с.

 

 

Скачати одним архівом

 

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства