Кредитка  

Тематична бібліотека електронних видань МАУП

                                                                Серія „Менеджмент організацій

 

1.       Аналіз інвестиційних проектів

© Щукін Б.М.

2002 р.

127 с.

2.       Антикризисное управление

© Чернявский А.Г.

2000 р.

204 с.

3.       Гроші та кредит

© Пахомов В.І.

2004 р.

56 с.

4.      Державне регулювання економіки

© Стеченко Д.М.

2000 р.

173 с.

5.      Економетрія

© Ліщинський О.Л.

2004 р.

208 с.

6.      Економіка праці

© Калина А.В.

2004 р.

269 с.

7.      Економіка підприємства

© Макаровська Т.П.

2003 р.

299 с.

8.      Зовнішньоекономічна політика

© Храмов В.О., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

264 с.

9.      Инновационный менеджмент

© Гринев В.В.

2001 р.

146 с.

10.      Інвестознавство

© Федоренко В.Г.

2004 р.

478 с.

11.      Інвестування

© Щукін Б.М.

2004 р.

216 с.

12.      Інформаційно-комунікаційний  менеджмент у глобальному суспільстві

© Бебик В.М.

2005 р.

438 с.

13.      Макроекономіка

© Малиш Н.А.

2004 р.

182 с.

14.      Маркетинг

© Примак Т.О.

2004 р.

227 с.

15.      Менеджмент продуктивності

© Калина А.В. та ін. 

2004 р.

232 с.

16.      Методологія аналізу економічних процесів і управління

© Бабицький А.Ф.

2003 р.

125 с.

17.      Микроэкономика

© Тигова Т.Н.

2000 р.

66 с.

18.      Міжнародна економіка

© Дахно І.І., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

215 с.

19.      Мотивационный менеджмент

© Сладкевич В.П.

2001 р.

166 с.

20.      Налоговая система Украины

© Гридчина М.В.

2004 р.

144 c.

21.      Операционный менеджмент

© Курочкин А.С.

2000 р.

144 с.

22.      Организация и психология управления персоналом

© Щекин Г.В.

2002 р.

832 с.

23.      Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління

© Кулицький С.П.

2003 р.

223 с.

24.      Основи управления качеством

© Фомичев С.К., Старостина А.А.

2002 р.

192 с.

25.      Очерки истории отечественного менеджмента

© Росовецкий С.К.

2002 р.

160 с.

26.      Патентование и лицензирование

© Дахно И.И.

2004 р.

214 с.

27.      Політична економія

© Оганян Г.А.

2003 р.

520 с.

28.      Прогнозування та макроекономічне планування

© Пашута М.Т.

1998 р.

186 с.

29.      Психологія управління

© Мельник А.П.

2002 р.

176 с.

30.      Розвиток малого підприємництва в Україні

© Шпак В.І.

2004 р.

124 с.

31.      Роль консалтинга в управлении бизнесом

© Коростелев В. А.

2004 р.

251 с.

32.      Современный економический анализ и прогнозированне

© Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А.

2004 р.

416 с.

33.      Современный менеджмент

© Сладкевич В.П., Чернявский А.Д.

2003 р.

152 с.

34.      Стратегический менеджмент

© Дмитренко Г.А.

2002 р.

191 с.

35.     Страховий та інвестеційний менеджмент

© Федоренко В.Г. та ін.

2002 р.

341 с.

36.      Теория и практика принятия управленческих решений

© Колпаков В.М.

2004 р.

504 с.

37.      Теория и практика самоменеджмента

© Лукашевич Н.П.

2004 р.

360 с.

38.      Теория и практика управления персоналом

© Щекин Г.В.

2003 р.

278 с.

39.      Теория систем и системный анализ

© Сурмин Ю.П.

2003 р.

364 с.

40.      Трудове право України (ч.1)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

128 с.

41.      Трудове право України (ч.2)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

136 с.

42.      Трудове право України (ч.3)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

103 с.

43.      Трудове право України (ч.4)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

148 с.

44.      Управление бизнесом

© Щекин Г.В.

2004 р.

231 с.

45.      Управління проектами

© Кобиляцький Л.С.

2002 р.

199 с.

46.      Управлінське консультування

© Коростельов В.А.

2003 р.

104 с.

47.      Финансовый менеджмент

© Гридчина М.В.

2004 р.

159 с.

48.      Фінанси

© Грідчина М.В.

2004 р.

306 с.

49.      Фінанси підприємств

© Філімоненков О.С.

2004 р.

328 с.

 

Скачати одним архівом

 

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства