Кредитка  

Тематична бібліотека електронних видань МАУП

Серія „Соціологія

 

 

1. 

Етнопсихологія

© Льовочкіна А.М.

2002 р.

144 с.

2. 

Загальна педагогіка

© Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л.

2002 р.

175 с.

3. 

Зовнішньоекономічна політика

© Храмов В. О., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

264 с.

4. 

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві

© Бебик В.М.

2005 р.

438 с.

5. 

Історія держави і права України (ч.1)

© Іванов В.М.

2002 р.

263 с.

6. 

Історія держави і права України (ч.2)

© Іванов В.М.

2003 р.

224 с.

7. 

Конфліктологія

© Пірен М.І.

2003 р.

358 с.

8. 

Математичні основи соціологічних досліджень

© Циба В.Т.

2002 р.

248 с.

9. 

Медико-социальные основы здоровья

© Ткачук В.Г., Хапко В.Е.

1999 р.

72 с.

10. 

Общая и криминальная сексология

© Чуприков А.П., Цупрык Б.М.

2002 р.

247 с.

11. 

Организация и психология управления персоналом

© Щёкин Г.В.

2002 р.

832 с.

12. 

Організація діяльності служби зайнятості

© Чемерис А.Т.

2003 р.

118 с.

13. 

Основи соціальної політики

© Скуратівський В.А., Палій О.М.

2002 р.

200 с.

14. 

PR в органах державної влади та місцевого самоврядування

© Бебик В.М.

2003 р.

239 c.

15. 

Психологическая диагностика

© Скребец В.А.

2001 р.

151 с.

16. 

Реклама і рекламна діяльність

© Обритько Б.А.

2002 р.

240 с.

17. 

Система социологического знания

© Щёкин Г.В.

2001 р.

208 с.

18. 

Социальная психология

© Ануфриева Н.М. и др.

2003 р.

134 с.

19. 

Социальная теория и кадровая политика

© Щёкин Г.В.

2000 р.

576 c.

20. 

Социология молодёжи

© Головатый Н.Ф.

1999 р.

224 с.

21. 

Социология образования

© Лукашевич Н.П., Солодков В.Т.

1997 р.

224 с.

22. 

Социология религии

© Ерышев А.А., Лукашевич Н.П.

1999 р.

118 с.

23. 

Социология труда

© Лукашевич Н.П.

2001 р.

316 с.

24. 

Соціальна педагогіка

© Євтух М.Б., Сердюк О.П.

2003 р.

230 с.

25. 

Соціологія політики

© Головатий М.Ф.

2003 р.

504 с.

26. 

Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

© Лукашевич М.П., Туленков М.В.

2004 р.

464 с.

27. 

Теория систем и системный анализ

© Сурмин Ю.П.

2003 р.

364 с.

28. 

Теория социальных технологий

© Сурмин Ю.П., Туленков Н.В

2004 р.

607 с.

29. 

Теорія і методи соціальної роботи

© Лукашевич М.П., Мигович І.І.

2003 р.

166 с.

30. 

Управление социальным развитием трудового коллектива

© Горбунов В.М.

1998 р.

80 с.

31. 

Управлінське консультування

© Коростельов В. А.

2003 р.

104 с.

32. 

Управлінські аспекти соціальної роботи

© Головатий М.Ф.

2004 р.

367 с.

33. 

Экономическая социология

© Пилипенко В.Е.

2002 р.

296 с.

 

 

Скачати одним архівом

 

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства